Optiehandel Gids: Alles wat je moet weten over handelen in opties

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wanneer je nieuw bent in de tradingwereld is het handig om uitleg te krijgen over de basisprincipes, zoals optiehandel. Dit artikel wordt je aangeboden door Harm van Wijk van Beleggen.com


Optiehandel is het kopen en verkopen van opties op de optiemarkten, die contracten verhandelt met aandelen en andere activa als onderliggende waarde. Misschien eerst nog even herhalen wat een optie eigenlijk is.

Een optie is een contract dat een belegger toestaat (maar niet vereist) om een ​​onderliggend instrument zoals een effect, ETF of index te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode.

Het kopen van een optie waarmee u op een later tijdstip aandelen kunt kopen, wordt een “calloptie” genoemd, terwijl het kopen van een optie waarmee u op een later tijdstip aandelen kunt verkopen een “putoptie” wordt genoemd. De handel in deze calls en puts wordt de optiehandel genoemd.

Het verschil tussen optiehandel en handel in aandelen

Het verschil tussen optiehandel en handel in aandelen komt dus in feite neer op het verschil tussen opties en aandelen. Opties zijn niet hetzelfde als aandelen, omdat ze geen stukje eigendom van een bedrijf vertegenwoordigen.

En hoewel futures net als opties gebruikmaken van contracten, worden opties als een lager risico beschouwd vanwege het feit dat het hefboomeffect bij futures vaak groter is.

De prijs van de optie (de premie) is dus een percentage van de onderliggende waarde van een aandeel of een andere onderliggende waarde. Bij het kopen of verkopen van opties heeft de belegger of handelaar het recht om die optie op elk moment uit te oefenen tot de vervaldatum.

Het simpelweg kopen of verkopen van een optie betekent niet dat je deze daadwerkelijk moet uitoefenen. De optiehandel speelt zich dus af op de optiemarkten, die in de meeste landen wel zijn te vinden.[1]

Optiehandel is handel in derivaten

Vanwege hun specifieke kenmerken worden opties beschouwd als afgeleide effecten of derivaten (‘derivative securities’ in het Engels), wat betekent dat hun prijs wordt afgeleid van iets anders. In de meeste gevallen zijn dat aandelen, maar het kunnen ook beursindices, grondstoffen, valuta’s of iets anders zijn.

De belegger krijgt de kans om met een beperkte inleg in deze onderliggende waarde te beleggen. Om deze reden worden opties vaak als minder riskant beschouwd dan aandelen (mits correct gebruikt).

Maar waarom zou een belegger zich aan de optiehandel wijden? Het kopen van opties is in feite inspelen op aandelen om omhoog, zijwaarts of omlaag te gaan of om een ​​handelspositie op de markt af te dekken.

De prijs waartegen u akkoord gaat om de onderliggende waarde via de optie te kopen, wordt de “uitoefenprijs” genoemd, en de vergoeding die u betaalt voor het kopen van dat optiecontract, wordt de “premie” genoemd.

Bij het bepalen van de uitoefenprijs speelt u erop in dat de onderliggende waarde zoals hierboven al gezegd (meestal een aandeel) in prijs zal stijgen of dalen.

De prijs die u voor die weddenschap (als we dit woord mogen gebruiken) betaalt, is de premie, die een percentage is van de waarde van dat activum.

Optiehandel kent twee soorten opties

Het kan geen kwaad om de kennis over de optiehandel nog even op te frissen. Er zijn twee verschillende soorten opties: – call– en putopties – die de belegger het recht (maar niet de verplichting) geven om effecten te kopen of te verkopen.

Een calloptie is een contract dat de belegger het recht geeft om gedurende een bepaalde tijd een bepaald aantal aandelen (doorgaans 100 per contract) of een bepaalde grondstof of valuta te kopen tegen een bepaalde prijs. Een calloptie stelt een belegger bijvoorbeeld in staat om een ​​bepaald aantal aandelen, aandelen, obligaties of zelfs andere instrumenten zoals ETF’s of indices in de toekomst te kopen (door het uitoefenen van het contract).

trading

Als je een calloptie koopt, betekent dit dat je verwacht dat de aandelen (of andere onderliggende waarden) in prijs stijgen, zodat je winst kunt maken op je contract door jouw recht uit te oefenen om die aandelen te kopen (en ze meestal onmiddellijk te verkopen).

De vergoeding die je betaalt om de calloptie te kopen, wordt de premie genoemd (het zijn in wezen de kosten van het kopen van het contract waarmee je uiteindelijk de aandelen of andere activa kan kopen). Wanneer je een calloptie koopt, kom je met de verkoper een uitoefenprijs overeen en krijg je de optie om de onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (die niet verandert totdat het contract afloopt).

Callopties lijken dus ook veel op een verzekering: je betaalt voor een contract dat op een bepaald tijdstip afloopt, maar waarmee je een onderliggende waarde (zoals een aandeel) kan kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (die niet zal stijgen, zelfs niet als de prijs van het aandeel op de beurs dat doet).

De tijd speelt echter tegen de bezitter van een calloptie, wat betekent dat de waarde in de loop van de tijd afneemt. Voor callopties geldt: hoe lager de uitoefenprijs, hoe meer intrinsieke waarde de calloptie heeft. Tot zover het basisprincipe van de optiehandel wat betreft callopties.

Optiehandel met putopties

Omgekeerd is een putoptie een contract dat de belegger het recht geeft om een ​​bepaald aantal aandelen (opnieuw meestal 100 per contract) of van een bepaald index of grondstof te verkopen tegen een bepaalde prijs gedurende een bepaalde tijd.

Net als een calloptie geeft een putoptie de handelaar het recht (maar niet de verplichting) om een ​​effect te verkopen op de vervaldatum van het contract. Evenals bij callopties wordt de prijs waartegen de belegger gaat om de aandelen te verkopen de uitoefenprijs genoemd en de premie is de vergoeding die je betaalt voor de putoptie.

In tegenstelling tot callopties geldt bij putopties: hoe hoger de uitoefenprijs, hoe meer intrinsieke waarde de putoptie heeft.

Lange versus korte opties

In tegenstelling tot andere effecten, zoals futures-contracten, zijn posities in optiehandel in opties “long” posities, wat betekent dat je de optie koopt in de hoop dat de prijs van het aandeel stijgt (in welk geval je een calloptie koopt).

Maar zelfs als je een putoptie koopt (het recht om het effect te verkopen dus), koop je nog steeds een longoptie. Een optie shorten is die optie verkopen (of ‘schrijven’). De winst van de verkoop blijft hoe dan beperkt tot de ontvangen premie van de optie.

Daar staat tegenover dat het risico onbeperkt is. Voor zowel call- als putopties geldt dat hoe meer tijd er overblijft op het contract, hoe hoger de premies zullen zijn. Iets waar iemand actief in de optiehandel rekening mee moet houden.

Hoe gaat de optiehandel concreet in zijn werk?

Bij het kopen van een calloptie wordt de uitoefenprijs van een optie voor een aandeel bepaald op basis van de huidige koers van dat aandeel.

Als een aandeel van een bepaald aandeel (zoals Amazon, AMZN) bijvoorbeeld $ 1.748 is, wordt elke uitoefenprijs (de prijs van de call-optie) die boven die aandelenkoers ligt beschouwt als “out of the money”.

Omgekeerd, als de uitoefenprijs lager is dan de huidige aandelenkoers van het aandeel, wordt deze beschouwd als “in the money”“.

Voor putopties (verkooprecht) geldt echter het tegenovergestelde: uitoefenprijzen die lager zijn dan de huidige aandelenkoers worden beschouwd als “out of the money” en vice versa.

En wat nog belangrijker is: alle “out of the money” opties (of het nu call- of putopties zijn) worden waardeloos op de vervaldatum. Opties vervallen doorgaans op de derde vrijdag van de maand met verschillende tijdsbestekken (bijvoorbeeld maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, enzovoort).

Veel optiecontracten hebben een looptijd van zes maanden. De optiehandel in opties (vooral met aandelen als onderliggende waarde) wordt voornamelijk beïnvloed door de prijs van de onderliggende waarde, de tijd tot het aflopen van de optie en de volatiliteit van de onderliggende waarde. De premie van de optie (de prijs) wordt bepaald door de intrinsieke waarde plus de tijdswaarde (extrinsieke waarde).

Historische vs. impliciete volatiliteit

Volatiliteit bij de handel in opties verwijst naar hoe de grootte van de prijsschommelingen bij een bepaald aandeel. Sommige aandelen gedragen zich erg volatiel, terwijl bij andere aandelen de koers gedurende langere tijd nauwelijks beweegt.

Het hoeft geen betoog dat een hoge volatiliteit bij onderliggende waarden zoals aandelen een hoger risico met zich meebrengt. En omgekeerd betekent een lage volatiliteit een lager risico.

Bij de optiehandel met aandelen als onderliggende zijn opties op aandelen met een hoge volatiliteit (waarvan de aandelenkoersen sterker fluctueren) duurder dan die met een lage volatiliteit.

Hoewel vanwege de grillige aard van de beurs zelfs aandelen met een lage volatiliteit soms forse koersschommelingen ondergaan. Denk daarbij aan crisisperiodes op de beurs.

De historische volatiliteit is een goede maatstaf voor de volatiliteit bij de optiehandel, aangezien ze meet hoeveel de koers van een aandeel van dag tot dag fluctueerde gedurende een periode van een jaar.

Anderzijds is er de impliciete volatiliteit een schatting van de volatiliteit van een aandeel (of andere onderliggende waarde) in de toekomst op basis van de markt gedurende de looptijd van het optiecontract.

Impliciete volatiliteit is een cijfer dat een verwachting uitspreekt over de beweging van een aandeel of index. Wanneer een aandeel $ 100 noteert en een impliciete volatiliteit heeft van 25%. Dan kun je de verwachte beweging van een aandeel berekenen.

Waarde: tijdswaarde en waarom in / at / out the money belangrijk zijn

Als je een optie koopt die al “in the money” is (wat betekent dat de optie in het geld is of intrinsieke waarde heeft), zal de premie extra hoog zijn.

Aan de andere kant, als je een optie hebt die “at the money” is, is de optie min of meer gelijk aan de huidige aandelenkoers.

En, zoals je misschien al geraden hebt, een optie die “out of the money” is, is er een die geen intrinsieke waarde zal hebben.

Bij callopties zijn “in the money” contracten die waarvan de prijs van de onderliggende waarde (aandelen, ETF, enz.) hoger is dan de uitoefenprijs.

Voor putopties is het contract “in the money” als de uitoefenprijs lager is dan de huidige prijs van de onderliggende waarde (aandelen, ETF, enz.).

De tijdswaarde, ook wel extrinsieke waarde genoemd, is de waarde van de optie boven de intrinsieke waarde (of boven het “in the money” -gebied).

Hoe langer een optie loopt tot de vervaldatum, hoe meer tijd het contract heeft om daadwerkelijk winstgevend te worden. Dus zal de premie (prijs) hoger zijn omdat de tijdswaarde hoger is.

Omgekeerd geldt dat hoe minder tijd een optiecontract nog te gaan heeft voordat het afloopt, hoe minder de tijdswaarde ervan zal zijn (hoe minder extra tijdswaarde er aan de premie zal worden toegevoegd).

Dus met andere woorden: als een optie veel tijd heeft voordat ze expireert, hoe meer extra tijdswaarde er aan de premie (prijs) wordt toegevoegd. Hoe minder tijd het contract heeft voor de vervaldatum, hoe minder tijdswaarde eraan wordt toegevoegd.

Voor en nadelen van Optiehandel

Enkele van de belangrijkste voordelen van de optiehandel in opties hebben te maken met hun veiligheid. Opties bieden winstkansen in geval van of bescherming tegen sterke bewegingen in de koers van de onderliggende waarde.

Ze kunnen anderzijds extra inkomen helpen genereren, onder andere via het verkopen of schrijven van opties. Er zijn dus veel voordelen verbonden aan de optiehandel, maar voorzichtigheid blijft toch geboden.

De risico’s hebben voornamelijk betrekking op de volatiliteit of met onzekerheden op de markt in combinatie met de hefboom.

Duur geprijsde opties zijn bijvoorbeeld opties met een grote onzekerheid, wat betekent dat de markt in de onderliggende waarde volatiel is.

E-book: 7 Tips voor Beginnende Beleggers

Beleggen is populair deze dagen. Mensen willen verstandig met hun geld omgaan, nu sparen weinig oplevert. Wil jij weten wat je moet doen? Dit is wat ik beginnende beleggers zou adviseren eerst te lezen alvorens ook maar iets te doen. De belangrijkste items die op je af komen als beginnende belegger worden duidelijk uitgelegd. Zelfs voor gevorderde beleggers staan er essentiële aandachtspunten in die je zou moeten toepassen.

×

Inhoudsopgave